Grupa Newberg - dane formalne

Newberg realizuje swoje działania przez następujące spółki dla których komunikaty i obwieszczenia publikowane są na stronie newberg.pl:
  1. Newberg spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, KRS 0000405113, NIP 5272671751 , REGON 145927138, z kapitałem zakładowym w wysokości 100.000 (słownie: sto tysięcy złotych) opłaconym w całości
  2. Newberg Property Assets z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w Krakowie, KRS 0000652545, NIP 6762518508, REGON 366082075, z kapitałem zakładowym w wysokości 5.000 (słownie: pięć tysięcy złotych) opłaconym w całości
  3. Newberg Securities spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, KRS 0000653137, NIP 6762518738, REGON 36609473, z kapitałem zakładowym w wysokości 5.000 (słownie: pięć tysięcy złotych) opłaconym w całości
  4. NB1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, KRS 0000946104, NIP 6762609725, REGON 520953625, z kapitałem zakładowym w wysokości 5.000 (słownie: pięć tysięcy złotych) opłaconym w całości
  5. NB2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, KRS 0000928707, NIP 6762605041, REGON 520259770, z kapitałem zakładowym w wysokości 5.000 (słownie: pięć tysięcy złotych) opłaconym w całości
  6. G71 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, KRS 0000882284, NIP 6762592114, REGON 388101482, z kapitałem zakładowym w wysokości 5.000 (słownie: pięć tysięcy złotych) opłaconym w całości

Nr KRS: 0000873807
NIP: 5272671751
REGON:145927138