Zespół

GRZEGORZ BIŚ

Prezes Zarządu

absolwent Politechniki Krakowskiej – studnia wyższe magisterskie – Wydział Inżynierii Lądowej na kierunku Budownictwo. Ponadto w 1997 roku ukończył podyplomowe studnia uzyskując tytuł MBA w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej.

Aktualnie oprócz pełnienia funkcji w organach zarządzających i nadzorczych w spółkach prawa handlowego prowadzi również działalność gospodarczą w zakresie doradztwa.

W latach 2004-2008 związany z grupą Veolia Transport Polska Sp. z o.o.
m.in. jako Z-ca Dyrektora ds. Rozwoju, dodatkowo pełniąc funkcje zarządcze w kilku spółkach zależnych. Za działalność w obszarze transportu i infrastruktury drogowej odznaczony medalem Zasłużony dla transportu Rzeczpospolitej Polskiej.

W latach 2009 – 2013 zajmował stanowisko Przewodniczącego  Rady Nadzorczej  spółki Zespół Zarządców Nieruchomości WAM.

W okresie 2014-2017 członek zarządu Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego  „Chemobudowa – Kraków” S.A. W trakcie pełnienia funkcji odpowiadał za m.in. rozwój działalności oraz opracowanie i wdrożenie strategii dla obszaru wykonawstwa robót budowlanych na rynku polskim i niemieckim.

Nie ograniczamy się do przekazania funduszy. Zapraszamy pomysłodawców, innowatorów, wynalazców.

Nr KRS: 0000405113
NIP: 5272671751
REGON:145927138