Zespół

Radca prawny z ponad siedmioletnim doświadczeniem w obsłudze przedsiębiorstw, funduszy typu private equity oraz umowach inwestycyjnych. Partner zarządzający Konieczny, Wierzbicki Kancelaria Radców Prawnych Sp. p., obsługującej przedsiębiorstwa z zakresu nowych technologii i IT, notowane na głównym parkiecie GPW.

W ramach prowadzonej działalności prawniczej wielokrotnie obsługiwał projekty inwestycyjne w innowacyjne przedsiębiorstwa, aktywnie negocjując warunki transakcji, jak również warunki wyjścia z inwestycji. Doradza m.in. Nomad Management, funduszowi typu VC z udziałem Swiss Contribution oraz wielu przedsiębiorcom prywatnym finansującym innowacyjne przedsięwzięcia.

Kancelaria, w której jest partnerem posiada status autoryzowanego doradcy NewConnect oraz Catalyst.

W 2017 roku przeprowadził w zakresie prawnym między innymi transakcję polegająca na zbyciu całości udziałów (przedsiębiorstwa) zajmującego się systemami teleinformatycznymi, w której wartość transakcji wyniosła ponad 68 mln EUR.

Nie ograniczamy się do przekazania funduszy. Zapraszamy pomysłodawców, innowatorów, wynalazców.

Nr KRS: 0000405113
NIP: 5272671751
REGON:145927138