Zespół

WOJCIECH RATYMIRSKI

Partner – Dyrektor Inwestycyjny

 https://www.linkedin.com/in/wratymirski/

 

Od 2001 roku związany zawodowo z rachunkowością, kontrolingiem i finansami korporacyjnymi. Wieloletnie w doświadczenie w obszarach zarządzania finansami przedsiębiorstw, rozliczeniach inwestycji i kontrolingu zdobył m.in. jako dyrektor finansowy w tym w spółkach notowanych na GPW oraz prowadząc działalności consultingową i doradczą.

Członek Zarządu i Kluczowego Personelu Funduszu Valuetech Seed (www.valuetech.pl).

W toku kariery zawodowej wielokrotnie brał udział w transakcjach kapitałowych, zarówno po stronie sprzedającej jak i kupującej. Doradzał w transakcjach M&A, restrukturyzacjach i przeprowadzał badania due diligence na potrzeby przejęć i fuzji. Na zlecenie inwestorów prywatnych odpowiedzialny przeprowadził z sukcesem kilka procesów wejść i wyjść z inwestycji, osiągając wysokie stopy zwrotu dla inwestorów. Z wykształcenia prawnik i politolog (Uniwersytet Wrocławski), absolwent studiów podyplomowych „Rachunkowość i kontrola finansowa” na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Posiada Certyfikat Księgowy Ministerstwa Finansów.

Nie ograniczamy się do przekazania funduszy. Zapraszamy pomysłodawców, innowatorów, wynalazców.

Nr KRS: 0000405113
NIP: 5272671751
REGON:145927138